Embléma Home  Szerkesztés  Ugrás a következőre: NYME SEK
Ikon
Felvételi információk
Szakajánló 2016
 
 
 
Nézet kiválasztása
Mind
Szerkesztés
 
 
Műveletek
  Felhasználó értesítése
  Exportálás táblázatba
  Beállítások és oszlopok módosítása
 
 
collapse Alapszakok
 Anglisztika alapszak (angol szakirány)
 Biológia
 Edző
 Ének-zene
 Fizika
 Földrajz
 Gépészmérnök
 Germanisztika
 Informatikus Könyvtáros
 Kémia
 Képi ábrázolás
 Kézműves
 Környezettan
 Magyar
 Matematika
 Műszaki Menedzser
 Sport- és rekreációszervezés
 Szlavisztika
 Tanító
 Történelem
collapse Felsőoktatási szakképzések
 Kommunikáció és média (kommunikátor)
 Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő)
collapse Mesterképzések
 Andragógia
 Angoltanár
 Biológiatanár
 Egészségfejlesztés-tanár
 Ének-zene tanár
 Földrajztanár
 Geográfus
 Horvát- és nemzetiségihorvát-tanár
 Horváttanár
 Informatikus könyvtáros
 Környezettantanár
 Magyartanár
 Orosztanár
 Pedagógiatanár
 Rekreáció
 Szlavisztika
 Szlovéntanár
 Szlovéntanár/ szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár
 Technikatanár
 Testnevelőtanár
 Történelemtanár
 Vizuális- és környezetkultúra-tanár
collapse Osztatlan tanárszakok
 Angol nyelv és kultúra tanára
 Biológiatanár (egészségtan)
 Ének-zene tanár
 Földrajztanár
 Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár
 Hittanár-nevelőtanár (GYHF-vel együttműködve)
 Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 Közösségi művelődés tanár
 Magyartanár
 Orosz nyelv és kultúra tanára
 Rajz- és vizuáliskultúra-tanár
 Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
 Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár
 Természetismeret-környezettan tanár
 Testnevelő tanár
 Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
collapse Szakirányú továbbképzési szakok
 A magyar nyelv oktatása külföldieknek
 Életmód tanácsadó és terapeuta
 Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Gyakorlatvezető mentortanár
 Interkulturális kommunikáció és menedzsment
 Iskolai sportkör tartására képzett szakember
 Iskolai tanácsadás és konzultáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Közoktatási Vezető és Pedagógus Szakvizsga (BME-vel együttműködve)
 Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Munkahelyi egészségfejlesztés
 Műszaki/informatikai/gazdasági/agrár szakfordító és szakterminológus
 Műszaki/informatikai/gazdasági/agrár szakfordító és tolmács
 Orosz szaknyelvi referens
 Szaktárgyak oktatása idegen nyelven
 Tananyag és taneszköz innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Tankerület-igazgatási, köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 Társadalomtudományi/bölcsészettudományi/pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési szakfordító és szakterminológus
 Társadalomtudományi/bölcsészettudományi/pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési szakfordító és tolmács
 Természettudományi/orvos- és egészségtudományi/sporttudományi szakfordító és szakterminológus
 Természettudományi/orvos- és egészségtudományi/sporttudományi szakfordító és tolmács