Embléma Home  Szerkesztés  Ugrás a következőre: NYME SEK
Ikon
Felvételi információk
Szakajánló 2016
 
 
 
Nézet kiválasztása
Mind
Szerkesztés
 
 
Műveletek
  Felhasználó értesítése
  Exportálás táblázatba
  Beállítások és oszlopok módosítása
 
 
collapse Alapszakok
 Anglisztika
 Biológia
 Edző
 Fizika
 Földrajz
 Gépészmérnöki
 Germanisztika
 Informatikus Könyvtáros
 Képalkotás
 Kézműves tárgykultúra
 Matematika
 Műszaki Menedzser
 Sport- és rekreációszervezés
 Szlavisztika
 Tanító
 Történelem
 Zenekultúra
collapse Mesterképzések
 Andragógia
 Angoltanár
 Biológiatanár
 Ének-zene tanár
 Földrajztanár
 Horvát- és nemzetiségihorvát-tanár
 Horváttanár
 Környezettantanár
 Magyartanár
 Rekreáció
 Szlovéntanár
 Szlovéntanár/ szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár
 Technikatanár
 Testnevelőtanár
 Történelemtanár
 Vizuális- és környezetkultúra-tanár
collapse Osztatlan tanárszakok
 Angol nyelv és kultúra tanára
 Biológiatanár (egészségtan)
 Ének-zene tanár
 Földrajztanár
 Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár
 Hittanár-nevelőtanár (GYHF-vel együttműködve)
 Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 Közösségi művelődés tanár
 Magyartanár
 Orosz nyelv és kultúra tanára
 Rajz- és vizuáliskultúra-tanár
 Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
 Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár
 Természetismeret-környezettan tanár
 Testnevelő tanár
 Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
collapse Szakirányú továbbképzési szakok
 A magyar nyelv oktatása külföldieknek
 Életmód tanácsadó és terapeuta
 Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Gyakorlatvezető mentortanár
 Interkulturális kommunikáció és menedzsment
 Iskolai sportkör tartására képzett szakember
 Iskolai tanácsadás és konzultáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Közoktatási Vezető és Pedagógus Szakvizsga (BME-vel együttműködve)
 Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Munkahelyi egészségfejlesztés
 Műszaki/informatikai/gazdasági/agrár szakfordító és szakterminológus
 Műszaki/informatikai/gazdasági/agrár szakfordító és tolmács
 Orosz szaknyelvi referens
 Szaktárgyak oktatása idegen nyelven
 Tananyag és taneszköz innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Tankerület-igazgatási, köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 Társadalomtudományi/bölcsészettudományi/pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési szakfordító és szakterminológus
 Társadalomtudományi/bölcsészettudományi/pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési szakfordító és tolmács
 Természettudományi/orvos- és egészségtudományi/sporttudományi szakfordító és szakterminológus
 Természettudományi/orvos- és egészségtudományi/sporttudományi szakfordító és tolmács