Embléma Home  Szerkesztés  Ugrás a következőre: NYME SEK
Ikon
Felvételi információk
Szakajánló 2017
 
 
 
Nézet kiválasztása
Mind
Szerkesztés
 
 
Műveletek
  Felhasználó értesítése
  Exportálás táblázatba
  Beállítások és oszlopok módosítása
 
 
collapse Alapszakok
 Anglisztika
 Biológia
 Edző
 Fizika
 Földrajz
 Gépészmérnöki
 Germanisztika
 Informatikus Könyvtáros
 Képalkotás
 Kereskedelem és marketing (ELTE-TÁTK)
 Kézműves tárgykultúra
 Közösségszervezés (ELTE-PPK)
 Matematika
 Műszaki Menedzser
 Programtervező informatikus (ELTE-IK)
 Sport- és rekreációszervezés
 Szlavisztika
 Tanító
 Történelem
 Zenekultúra
collapse Mesterképzések
 Andragógia
 Angol nyelv- és kultúra tanára - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Biológiatanár (egészségtan) - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Ének-zene tanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés (ELTE-TKK)
 Földrajztanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Kémiatanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés (ELTE-TKK)
 Magyartanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Matematikatanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés (ELTE-TKK)
 Rajz- és vizuáliskultúra-tanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Rekreáció
 Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Természetismeret-környezettantanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Testnevelő tanár - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
 Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - rövid ciklusú osztatlan tanárképzés
collapse Osztatlan tanárszakok
 Angol nyelv és kultúra tanára
 Biológiatanár (egészségtan)
 Ének-zene tanár
 Fizikatanár (ELTE-TKK)
 Földrajztanár
 Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár
 Hittanár-nevelőtanár (GYHF-vel együttműködve)
 Horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 Kémiatanár (ELTE-TKK)
 Közösségi művelődés tanár
 Magyartanár
 Matematikatanár (ELTE-TKK)
 Orosz nyelv és kultúra tanára
 Rajz- és vizuáliskultúra-tanár
 Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
 Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár
 Természetismeret-környezettan tanár
 Testnevelő tanár
 Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
collapse Szakirányú továbbképzési szakok
 Életmód tanácsadó és terapeuta
 Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Gyakorlatvezető mentortanár
 Iskolai tanácsadás és konzultáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Közoktatási Vezető és Pedagógus Szakvizsga (BME-vel együttműködve)
 Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Műszaki/informatikai/gazdasági/agrár szakfordító és szakterminológus
 Műszaki/informatikai/gazdasági/agrár szakfordító és tolmács
 Tananyag és taneszköz innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 Tankerület-igazgatási, köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak